Rreth PREXAlbania

 

PREXAlbania është i pari portal elektronik i ekspertëve, bizneseve, organizatave dhe individëve shqiptarë në vend dhe mbarë botën. PREXAlbania është motori elektronik më i fuqishëm në botë që bën të mundur të paraqesë punën apo produktin tuaj dhe ta bejë mëpas atë të tregtueshëm

PREXAlbania mundëson ndërlidhjen e menjëhershme të gjithkujt që në një kohë të shkurtër kërkon rrugëzgjidhjen e nevojave. Ky portal elektronik ofron shërbim të menjëhershëm të gjithë profesionisteve dhe enteve të kualifikuar që punojnë online duke u mundësuar virtualisht të shohin çdo fazë të rezultateve të pritshme.

PREXAlbania eshte nje portal elektronik në internet, pra një system manaxhimi që bën të mundur shkëmbimin e çdolloj informacioni, zhvillimin e mardhënieve ndërmjet palëve që kërkojnë shërbim dhe atyre që e ofrojne atë. Nëpërmjet ketij portali njohurish dhe ndërmjetesimi ju do të mund të gjeni dhe kerkoni gjithçka, si ekspertizë, shërbime, biznese, kompani, shoqata dhe grupime joqeveritare të çdo niveli.