Thirrje per Raundin e 6 (gjashte) te Fondeve Partnere per Inovacion (P4I)

Bujqesi > Zhvillim Agrikultural

08/16/2012 - 18:36

Thirje per Aplikime:

Fondacioni ALCDF, ne kuader te Fondit Partneritete per Inovacion (P4I),  hap Raundin e 6 (gjashte) te aplikimeve  per te gjithe aktoret rurale te formalizuar (individe me NIPT, OJF, kompani qe jane ne pronesi te shtetasve shqiptare dhe autoritetet/organizmat/institucionet e qeverisjes vendore) ne rajonet; Korce, Diber, Elbasan, Tirane, Kukes dhe Shkoder.

Aplikimet duhet te paraqesin kerkesat e aplikanteve per Sherbime ne fushen e  Zhvillimit te kapaciteteve. Kerkesat a aplikanteve duhet te jene  te fokusuara ne sektoret e pyjeve, bujqesise, turizmit dhe qeverisjes lokale.

Aplikantet (sherbim kerkuesit) qe jane te interesuar per te aplikuar, mund te vizitojne web portalin tone www.alcdf.org  ku jepet   informacioni I duhur per  kriteret, formati i aplikimit, menyra e aplikimit, afatet kohore, etj. 

Afati I pranimit te aplikimeve do te jete deri me date,  21 Shator 2012 ne oren 17:00.

Per me shume informacion mund te kontaktoni ne Korce me Z. Vangjush Dishnica, vangjushdishnica@yahoo.com; ne Elbasan me Z. Hasan Drazhi, hdrazhi@yahoo.com ; ne Diber: Z. Zenulla Mehmeti, mehmeti68@yahoo.com, ne Tirane me Zj. Lorena Totoni, loar@abissnet.al;  ne Shkoder me Zj. Merita Kazazi, adavila12003@yahoo.it; ne Kukes  me Z. Shkelqim Kastrati, shkelqim_ka@hotmail.com;

Aplikimet mund te dorrezohen online nepermjet portalit, www.PrexAlbania.com, si dhe dorazi  prane zyrave te ALCDF me kete adrese: Rr. Pjeter Bogdani, 23/1, Tirane, Albania, ose prane personave tane te kontaktit ne rajonet perkatese ne zyrat e Keshillit te Qarkut.

Per me shume informacion mund te kontaktoni me Z. Besnik Alku, Menaxheri I Fondit P4I ne E-mail: balku@alcdf.org , mobil 0672089376 ose  Tel: 042240751.