Lajme

Country: Albania
Project Id: P120961
Project Name: TF-NATURAL RESOURCE DEVPT
Loan Info.: TF 11576

General Information

Notice Type

Request for Expression of Interest

Borrower Bid Reference

CS-3

Bid Description

Thirje per Aplikime:

Fondacioni ALCDF, ne kuader te Fondit Partneritete per Inovacion (P4I),  hap Raundin e 6 (gjashte) te aplikimeve  per te gjithe aktoret rurale te formalizuar (individe me NIPT, OJF, kompani qe jane ne pronesi te shtetasve shqiptare dhe autoritetet/organizmat/institucionet e qeverisjes vendore) ne rajonet; Korce, Diber, Elbasan, Tirane, Kukes dhe Shkoder.

Albania`s progress in recent years in respecting and promoting gender equality is reflected in a series of international commitments as well as in its domestic legal and policy framework. Since 2008, Albania adopted a series of normative and policy frameworks to achive gender equality and eradicate gender based and domestic violence.

UNDP Programi i Zhvillimit te  Kombeve te Bashkuara ne Shqiperi, kerkon nje arkitekt per per realizimin e nje prej programeve te saj ARTGold2). Per me shume infoirmacion, te interesuarit mund te vizitojne faqen e UNDP-se www.undp.org.al ose registry.al@undp.org

Afati i fundit i paraqitjes se CV-se eshte 13 korrik 2012 ora 5;00 pm

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan  per Zhvillim AADF eshte nje organizate jofotimprurese e krijuar ne Nentor te vitit 2010. Si pjese e programit te Ekoturizmit, AADF po mbeshtet Parkun Kombetar te Turizmit ne permiresimin e sherbimeve per vizitoret nepermjet Planit te Integruar te Manaxhimit. Ne ketee kuader AADF eshte duke kerkuar 6 eksperte lokale per nje marreveshje konsulence ne keto fusha:

1. Ruajtje dhe konservim trashegimie

2. Arkeologji

3. Turizem

4. Manaxhim dhe planifikim

5. Edukim dhe zhvillim komuniteti

6. Ambjent/ hartezim

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan AADF eshte nje organizate jofotimprurese e krijuar ne Nentor te vitit 2010. Si pjese e programit te Ekoturizmit, AADF po mbeshtet Parkun Kombetar te Turizmit ne permiresimin e sherbimeve per vizitoret nepermjet Planit te Integruar te Manaxhimit. Ne ketee kuader AADF eshte duke kerkuar 6 eksperte lokale per nje marreveshje konsulence ne keto fusha:

1. Ruajtje dhe konservim trashegimie

2. Arkeologji

3. Turizem

4. Manaxhim dhe planifikim

5. Edukim dhe zhvillim komuniteti

6. Ambjent/ hartezim

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan AADF eshte nje organizate jofotimprurese e krijuar ne Nentor te vitit 2010. Si pjese e programit te Ekoturizmit, AADF po mbeshtet Parkun Kombetar te Turizmit ne permiresimin e sherbimeve per vizitoret nepermjet Planit te Integruar te Manaxhimit. Ne ketee kuader AADF eshte duke kerkuar 6 eksperte lokale per nje marreveshje konsulence ne keto fusha:

1. Ruajtje dhe konservim trashegimie

2. Arkeologji

3. Turizem

4. Manaxhim dhe planifikim

5. Edukim dhe zhvillim komuniteti

6. Ambjent/ hartezim

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan AADF eshte nje organizate jofotimprurese e krijuar ne Nentor te vitit 2010. Si pjese e programit te Ekoturizmit, AADF po mbeshtet Parkun Kombetar te Turizmit ne permiresimin e sherbimeve per vizitoret nepermjet Planit te Integruar te Manaxhimit. Ne ketee kuader AADF eshte duke kerkuar 6 eksperte lokale per nje marreveshje konsulence ne keto fusha:

1. Ruajtje dhe konservim trashegimie

2. Arkeologji

3. Turizem

4. Manexhim dhe planifikim

5. Edukim dhe zhvillim komuniteti

6. Ambjent/ hartezim

Organizata ProMali/SNV fton te gjithe kompanite me eksperience ne fushen e perpunimit  dhe ruajtjes se qumeshtit te sjellin ofertat e tyre ne lidhje me zbatimin e projektit te "Dhome e ftohte/frigoriferike", Peshkopi. Kompanite e kualifikuara dhe palet e interesuara inkurajohen te kontaktojne ProMali/SNV per te marre informacion me specifik

Ju lutem kontaktoni:LJahjaMuca@snvworld.org

Tel:+355 42255800; +355 42255801

Adresa e zyres: Rr. Albanopoli, Vila 1, Tirana, Albania

P.O.Box 1735

Banka SOCIETE GENERAL ALBANIA njofton per pozicionin e meposhtem:

Drejtor Dege/CRM retail, Dega Roskovec.Te interesuarit te dergojne, benda dates  4 Maj 2012, nje Kerkese punesimi dhe nje CV ne adresen sgal.humanrecourses@sacgen.com

Faqet

Subscribe to Lajme