Kërko

Rezultatet e kërkimit

Rendit sipas

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) kërkon të kontraktojë një ofrues shërbimesh për të realizuar studimin e Kultivimit te BMA ne Sinaballaj, rrethi Kavaje.

Fondi ne dispozicion: 2500 Euro

Dhjetor 11, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur Shoqaten Kombëtare e Pyjeve dhe Kullotave Komunale  lidhur me një studim për identifikimin dhe shperndarjen e modelve positive dhe inovacioneve ne eko-turizmin malore.

Dhjetor 10, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) kërkon të kontraktojë një ofrues shërbimesh për të mbështetur panairin e agro-bisnesit të qarkut të Elbasanit.

Fondi en dispozicion:12500 Euro

Dhjetor 10, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur Shoqaten Albanina Environment- ALEN per te kryer nje studim lidhur me krijimin e rrjetit te grave rurale ne nivel kombetare.

Fondi ne dispozicion: 12500 Euro

Dhjetor 10, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) po kërkon një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur Federaten Rajonale  në zonën e Elbasanit lidhur me studimin dhe hartimin e nje plani  veprimi  per rehabilitimin e burimeve natyrore te bimeve medicinale ne kete rajon

Dhjetor 10, 2012

Bletaria është një traditë në qarkun e Elbasanit. Ky qark ka një sipërfaqe prej 3.199 km2 dhe ka rreth 343.115 banorë. Ky qark ka 1.650 bletarë të cilët zotërojnë rreth 27.000 bletë.

Dhjetor 10, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) kërkon të kontraktojë një ofrues shërbimesh/ekspert për të mbështetur Qendrën e Formimit Profesional Elbasan për kryerjen e një studimi tregu në lidhje me kërkesat për punësim.

Fondi ne dispozicion: 3125 Euro

Dhjetor 10, 2012

Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve Lokale (ALCDF) kërkon të kontraktojë një ofrues shërbimesh për të mbështetur promovimin dhe shperndarjen e experiences se krijuar nga panairi e agro-bisnesit të qarkut të Dibres.

Fondi en dispozicion: 3750 Euro

Dhjetor 7, 2012

Faqet